Политик с най-голямо внимание към българската природа

Иван Гавалюгов, кмет на община Ботевград

Сред приоритетите на управленската програма Иван Гавалюгов, свързани с опазване на природата и подобряване на жизнената среда са: цялостна реконструкция на градския парк, създаване на съвременни велоалеи, обновяване на зелените площи по цялата територия на Ботевград, решаване на проблемите с безстопанствените животни, създаване и поддържане на по-приветлива градска среда и контрол върху опазването на околната среда, прекратяване на варварствата с общинските гори, подобряване на водопроводната и канализационна мрежа и осигуряване на чиста питейна вода и др. Безспорни са усилията му за опазване на ЗМ „Мухалица”, където се извършва най-голямата в света периодична миграция на планинската жаба. С оттеглянето на две докладни по искания да се допусне изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя, кметът осуетява опит за застрояване на частни терени в непосредствена близост до защитената територия.
повече»

Георги Костов

доц. д-р. Георги Костов е лесовъд, учен, преподавател в ЛТУ и понастоящем зам. министър на земеделието и храните. Той е номиниран за приноса му за публичността на информацията, която касае горите и трайната му политика за стандарти в стопанисване на горите в НАТУРА 2000 мрежата и по-специално за определяне на горите във фаза на старост. Политиката за публичност на информацията за горите започна с приемането на действащия Закон за горите през 2011, разработен с негово участие и подкрепа по време на първия кабинет на Б. Борисов. Продължи с промените в Закона за горите през 2015 и доведе до отдавна търсената публичност на информацията от инвентаризацията на горите, информацията, свързана с ползването на ресурси и с контрола в горите. Приносът му за управлението на горите в Натура 2000 мрежата започна като един от експертите разработили Режимите и мерките за стопанисване на горите в Натура 2000 и продължи през 2016 с утвърждаване на горите във фаза на старост в държавните гори, с което 109 000 ха вековни гори бяха обявени в полза на дългосрочното им опазване без човешка намеса, като „микрорезервати“, опазващи вековни или редки типове гори.
повече»

община Горна Малина

Община  Горна Малина защити с референдум правото си да бъде „зелена община“, без замърсявания от никакви производства и инсталации. Тук са живи  българските национални традиции,  автентичното културно наследство, местният фолклор, възраждат се  старите производства на мляко, сирене, мед, билки, картофи и т.н. Успешно се развиват биоземеделието и селският туризъм, изграждат се екопътеки и къщи за гости. Във връзка с 5 годишнината от референдума, българо-швейцарски екип посещава Горна Малина за Международния ден на демокрацията и остава впечатлен от постигнатото. Тази година общината отбеляза  петата годишнина от първия успешен местен референдум в България с фестивал под надслов „Естествено в Горна Малина“. Фестивалът беше открит с публична дискусия на тема „Зелени политики за развитие на общините“ с участието на инж. Ангел Жиланов, кмет на община Горна Малина и арх. Димитър Паскалев, управляващ директор на Института за нулевоенергийни сгради. Сред богата програма с еко инициативи имаше още дискусия за възможностите за алтернативен туризъм в района, изложба „Дърво и камък“, етнографска сбирка, работилница за строителство с естествени материали и др. В съпътстващия дискусионен форум на тема „Зелена икономика: растеж и устойчивост” бяха обсъдени темите за зелена икономика и зелени работни места, енергийно независими общини, устойчиви земеделски практики и др.
повече»

Вили Лилков, ДСБ

Проф. Вили Лилков е български политик и учен. Той е един от учредителите на Демократи за силна България и няколко мандата общински съветник от СДС и Синята коалиция, както и заместник-председател на Столичния общински съвет. През 2014 г. е избран за народен представител от 25-ти МИР София от групата на Реформаторски блок. Проф. Вили Лилков е член на комисията по Околна среда от 2014 година до сега. Проф. Вили Лилков е номиниран за подкрепата си за опазването на българската природа, осигурена чрез задаване на парламентарни въпроси за публикуване на заповедите за обявяване на защитените зони в България, завършване цифровизацията на българските защитени територии, приемане на Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие и др.
повече»

Марта Георгиева, ДСБ

Марта Георгиева е политик от ДСБ с огромен личен принос към опазването на българската природа. Тя е и политикът, който непрекъснато поставя на преден план защита на природата и я включва в политическия дневен ред на Реформаторския блок. През последната година, в ролята си на общински съветник в Столичния общински съвет (СОС), тя поставяше активно природозащитни проблеми за разглеждане, включително сигнализираше за съмнителни практики в провеждането на сечи в градските паркови пространства. Марта Георгиева е и инициаторът на работна група към СОС за управлението на общинската собственост в ПП Витоша, която тема бе обсъдена и с НПО и тя единствена повдигна темата в СОС и след изборите.
повече»