Политик с най-голямо внимание към българската природа

Гласувайте за политик с най-голямо внимание към българската природата

Гласувайте за най-заслужилия политик в анкетата във Фейсбук събитието на Годишните награди за биоразнообразие 2017

Общините с биосферни паркове от нов тип – Карлово, Троян, Антон, Павел Баня, Севлиево, Асеновград, Силистра, Малко Търново

В периода декемрви 2015 – ноември 2016г. БФБ осъществи проект насочен към съвременните изисквания за устройство и функционирането на биосферните резервати, обявени по Програмата “Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО и произтичащите за България ангажименти. След проведена серия от срещи и изразена подкрепа от страна на местните, бяха избрани четири района, върху които да се насочат усилия за съвместяването им със съвременните изисквания на ЮНЕСКО и създаването на първите биосферни паркове от нов тип в България – „Централен Балкан“, „Сребърна“, „Узунбуджак“ и „Червената стена“. Благодарение на подкрепата на общините Карлово, Асеновград, Троян, Карлово, Севлиево, Павел баня, Антон, Малко Търново и Силистра, които към 30 септември 2016 г. определиха зоните си за развитие, България успя да изпрати кандидатури към ЮНЕСКО и през пролетта на 2017г. бяха приети първите съвременни биосферни паркове в България.
повече»

Ангел Жиланов, кмет на община Горна Малина

Ангел Жиланов е кмет на община Горна Малина. През изминалата година г-н Жиланов продължи да е все по-убедителен в своята отдаденост и решимост да развива Горна Малина като образец за зелена община и лидер на приложимостта на екоиновациите в общинското развитие, както и да доказва, че природа и икономика могат да вървят ръка за ръка при наличие на политическа воля.Община  Горна Малина защити с референдум правото си да бъде „зелена община“, без замърсявания от никакви производства и инсталации. Тук са живи  българските национални традиции,  автентичното културно наследство, местният фолклор, възраждат се  старите производства на мляко, сирене, мед, билки, картофи и т.н. Успешно се развиват биоземеделието и селският туризъм, изграждат се екопътеки и къщи за гости. 
повече»