Политик с най-голямо внимание към българската природа