Природен парк "Беласица"

Природен парк
Беласица е разположена на кръстопът, разделена между три държави (България, Македония и Гърция). В нея се срещат вековни гори, невероятна смесица от характерните за умерените ширини планински животински видове със специфичната планинско-медитеранска фауна – комбинация, характерна единствено за тази планина. Най-характерни за Беласица са кестеновите гори, които тук имат най-големите си находища у нас. 

БФБ предприема първите стъпки за опазване на планината Беласица през 2003 г. Именно опазването на вековните гори са сред причините за обявяването на природен парк по предложение на Българска Фондация Биоразнообразие. Природен парк "Беласица" е най-новият природен парк, създаден през 2007 година. Беласица е част от инициативата "Европейски Зелен пояс". Оттогава успешно са осъществени редица проекти, целящи опазване на биоразнообразието и повишаване съпричастността на местните общности към проблемите на околната среда. В момента Българска Фондация Биоразнообразие работи за развитието на екологичния туризъм в района, както и за превръщането на цялата планина в трансгранична защитена територия.