Снимки и видео

Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк


Повече за проект Проучване на потенциала на Осоговска планина за трансграничен Биосферен парк: http://bbf.biodiversity.bg/bg/Prouchvane-na-potentsiala-na-Osogovska-planina-za-transgranichen-Biosferen-park.p1257-y