Новини

Първа копка (или първа гребка) за почистване на обходния канал на Атанасовско езеро (с видео)

14.03.2013 г.
Вчера бе дадено началото на почистването на обходния канал на Атанасовско езеро в северната му част, където е и едноименният резерват. Вместо да режат ленти, организаторите от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) и „Черноморски солници” АД разбиха бутилка шампанско в кофата на новия багер, за да му върви леко и безаварийно работата. Дъждът, който се изваля по време на събитието също е добър знак, че работата ще върви по вода. Първата кофа с тиня от канала бе извадена от дългогодишния багерист на солниците – Иван Гърбачев под вещото наблюдение на инж. Андриана Андреева от екипа на проекта „Солта на живота”.

Бaгepът, тип „Драглайн” (еднокофов, въжен с дължина на стрелата 13.7 м и обем на кофата 0.8 м3), бе закупен по Проекта на БФБ “Солта на живота”, финансиран от програма LIFE+ на ЕС, като 50% от стойността му бе осигурена от донора, а останалите 50% от партньора по проекта - „Черноморски солници” АД. Това е една дългосрочна инвестиция, която ще позволи ежегодната поддръжка на канала и след края на проекта.

За 6-те години действие на проекта, с помощта на багера, трябва да бъдат изчистени 23 км, т.е. цялата дължина на обходния канал на Атанасовско езеро. Работата ще бъде съобразена с периода на гнездене на птиците, за да няма безпокойство за редките обитатели на лагуната, което означава, че средно на година ще бъдат почиствани 3-4 км.

Това е една от най-важните директни природозащитни дейности по проекта „Солта на живота”, която ще гарантира предпазването от наводнения и ще намали замърсяването на лагуната Атанасовско езеро. Обходният канал и прилежащата му дига са изградени основно със защитна функция и играят важна роля в управлението на водните нива. След наводненията през 2006 и 2010 година и двете значително са увредени - каналът е задръстен с кал и нежелана растителност, а дигата в някои участъци също се нуждае от спешен ремонт. Това намалява защитните способности срещу нови наводнения и притока на замърсени води от околните земи, което причинява еутрофикация в лагуната и води до намаляване на хранителната база за много редки видове птици. Каналът събира целия поток на повърхностните води от валежи, топене на сняг и др., както и водите от няколко малки реки. Той е с обща дължина от 23 км и се състои от две секции - дренажен и морски канал.

Почистването на канала е важно и за жителите на Бургас и особено на кварталите „Изгрев” и „Зорница”, тъй като мястото се асоциира от хората предимно като развъдник на комари и неприятни миризми през лятото. Неговото почистване ще допринесе за една по-добра градска околна среда и ще повиши качеството на живот. Скоро около част от канала ще бъде изградена и подходяща туристическа и рекреационна инфраструктура, интерпретираща значимото биоразнообразие и традиционния добив на морска сол.

Проектът „Солта на живота” се изпълнява от БФБ в партньорство с Българското дружество за защита на птиците и „Черноморски солници” АД и е добър пример за успешно партньорство между екологичните организации и бизнеса, както и за природосъобразен бизнес, който подпомага и улеснява живота на стотиците редки видове, обитателите на езерото.

Виж копката тук: www.youtube.com/watch