Странджа

Регионална марка Странджа

Обектите, които носят регионалната марка „Странджа” се управляват по един добър за природата начин. Да си носител на Регионална марка „Странджа” е голяма чест, но и отговорност, защото това е запазена марка за изключителна природа и за качество на туристическото предлагане, в унисон с нуждите на природния парк и местните хора. Марката се присъжда от местна сертифицираща група, която включва независими оценители, представители на Дирекцията на ПП Странджа и местните общности. Дава се за срок от 3 години, след което обектите отново преминават процес на сертифициране, за да докажат, че все още отговарят на високите стандарти, свързани с качество на обслужването и екологосъобразност. Повече за марката в сайта на Дирекцията на парк "Странджа" - www.strandja.bg
Каталог за обектите, сертифицирани с марка "Странджа" 8 Mb (pdf) свали