Медиите за нас

Спас Узунов, екперт БФ Биоразнообразие: Решението на ВАС за Карадере е спечелена битка за природата

20.10.2015 г.
Интервю на Спас Узунов, координатор природозащитни дейности на БФБ за решението на Върховния административен съд да постанови проектът  на дружеството "Макси I",  за  изграждане на „луксозен къмпинг“ да бъде изготвен отново и да бъде внесен за оценка на въздействието върху околната среда.

http://bnr.bg/burgas/post/100615182/spas-uzunov-ekpert-bf-bioraznoobrazie-reshenieto-na-vas-za-karadere-e-spechelena-bitka-za-prirodata