Спешен фонд

Спешният фонд през 2020

Отново е време да действаме, за да опазим природата, да спасим ценен вид или местообитание, да се противопоставим на беззаконията или престъпленията срещу биоразнообразието.
Затова ние от фондация Биоразнообразие отваряме „Спешния фонд“, чрез който да отговорим на нуждата от спешни действия за решаването на „горещи” природозащитни проблеми в България. 
Дарявайки за Фонда, вие ставате част от общност, обединена около каузата за съхранена и дива природа – мечта за най-важното, което искаме да завещаем на бъдещето.

Средствата от Спешния фонд за биоразнообразието се използват отговорно и прозрачно за:
  • решаването на „горещи” природозащитни проблеми;
  • опазване на защитените територии и създаване на механизми за широко обществено участие в управлението им;
  • съдебни разноски за делата, които БФБ и останалите членове на Коалиция "За да остане природа в България" водят;
  • опазване на важни екосистеми и закупуване на ценни природни територии
  • екологично образование;
  • природозащитни дейности в Натура 2000 зона и поддържан резерват Атанасовско езеро.
Повече за Фонда и начина по който може да дарите за неговата работа може да научите оттук.