За ученици

Състезание Натура 2000

Българска Фондация Биоразнообразие организира състезания Натура 2000 през 2006, 2007 и 2009-та година в различни райони на България – областите Смолян, Бургас, Хасково и Кърджали, Пазарджик, Пловдив и Благоевград. Целта на състезанията е да се стимулира интереса на учениците от 7 до 12 клас към защитените територии и видове на местно ниво, популяризиране на международните ангажименти, поети от България за опазването им, както и изграждане на природозащитната култура на учениците. В помощ на учениците издадохме учебни помагала за самоподготовка. Всички участници получиха многожество полезни знания за Натура 2000 и награди – грамоти, книги, фланелки, шапки, значки и други информационни материали. 
 
Учебно помагало за самоподготовка - обща част 1 Mb (pdf) свали
Учебно помагало за самоподготовка - Пловдив 4 Mb (pdf) свали
Учебно помагало за самоподготовка - Бургас 5 Mb (pdf) свали
Учебно помагало за самоподготовка - Благоевград 3 Mb (pdf) свали
Учебно помагало за самоподготовка - Пазарджик 5 Mb (pdf) свали