Управление

Органи на управление

Българска фондация "Биоразнообразие" има два органа на управление - Управителен съвет и Изпълнителен директор. Върховният орган на Фондацията е Управителния съвет (УС). Той се състои от 7 лица (членове) с опит, познания и постижения в областта на природните и социалните науки. УС определя целите, програмата и дейностите, включително и бюджета на Фондацията. Изпълнителният директор представлява изпълнителния орган на Фондацията. Той организира и ръководи дейностите на Фондацията и я представлява пред трети лица. В момента Изпълнителен директор е Румяна Иванова.

Членове на УС

 • Росен Василев
 • Бертран Сансонен
 • Вера Петканчин
 • Готлиб Дандликер
 • Пламен Димитров

Промени в управлението на БФБ

За БФБ е важно по най-добрия начин да реализира мисията и целите, които си е поставила и се опитва да развива организационната си структура така, че да съдейства изцяло за това. 
 
В стремежа си да изградим една „по-съвършена” организационна структура от досегашната, която да отчита измененията във външната среда, в организационната култура, човешкият фактор, наличните ресурси и т.н., през май 2009 г. създадохме Изпълнително бюро, което според нас най-точно отговаря на стила на управление на БФБ.
 
Целта на Бюрото е да се подобри управлението и координацията в организацията и да се осигури колективно и прозрачно вземане на решения. Изпълнителното бюро включва Изпълнителния директор, координаторите на тематични направления и управителите на клонове (БФБ има четири тематични групи и четири юридически регистрирани клона – Странджа, Калиакра, Източни Родопи и Беласица). 

В настоящия момент съставът на Изпълнително бюро е следният:
 • Изпълнителен директор - Румяна Иванова
 • Координатор Зелен пояс и Натура 2000, управител на клон Калиакра - Петко Цветков
 • ПР специалист, управител на клон Странджа - Радостина Ценова
 • Координатор Кампании - Йорданка Динева
 • Координатор проекти - Десислава Живкова
 • Координатор Защитени територии и видове - Стефан Аврамов
В хода на целия процес по установяване ролята и механизмите на работа на Изпълнителното бюро огромно съдействие ни оказа английският специалист по организационно развитие Доналд Ричи (дългогодишен директор на Приятели на Земята – Великобритания), препоръчан ни от нашите колеги от Про Натура Швейцария.