Условия за участите, критерии

Годишни награди 2010

През 2010 г. Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) с удоволствие се присъедини към призива на ООН и посвещава своите дейности на Годината на биоразнообразието. Ние сме партньор на инициативата за България. Затова въпреки кризата или точно заради нея бихме искали да раздадем Годишните награди за биоразнообразие… 
Традиционно в навечерието на Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май, БФБ стартира събирането на номинации за Годишните награди за опазване на биоразнообразието. 
Идеята ни е да се отличат най-ярките постижения в България, както и да се даде гласност на добрите практики, свързани с опазването на природата. Ние не раздаваме „отрицателни”, а само „положителни” награди. Желанието ни е българското общество да научи за успехите и усилията на тези, които се опитват да запазят българската природа – граждани, неправителствени организации, медии, институции. 
Годишните награди ще бъдат раздадени в 5 категории (описани подробно по-долу), ако има достатъчно добри кандидатури за всяка от тях. Жури от експерти и личности от различни области ще определи носителите на наградите, които представляват символичен „Зелен пояс” и както всяка година ще бъдат раздадени на специална церемония през септември.

Категории

Всички граждани, журналисти, неправителствени организации и институции имат възможност да предложат своите номинации в следните категории: 

1. Най-успешна кампания (акция/дейност), свързана с опазване на биоразнообразието 

Критерии: 
• обществена значимост 
• ефект от кампанията (акцията/дейността) 
• отзвук от кампанията (акцията/дейността) – изпълнение на поставените цели, провокиране на обществен дебат, отговори от заинтересовани страни, отразяване от медиите и др. 
Кой може да бъде номиниран? 
• цяла кампания, отделна акция или дейност 
• кампания (акция/дейност), която е реализирана от неправителствена организация, местна власт, държавна институция или отделни граждани 
• кампания (акция/дейност), която е реализирана от повече от една организация/институция

2. Най-добър журналистически материал, свързан със запазване на българската дива природа 
Критерии: 
• значимост на публикацията 
• обективност на материала 
• отзвук от публикацията (провокиране на обществен дебат по проблема, коментари, отговори от заинтересовани страни, разследвания и др.) 
Кой може да бъде номиниран? 
• журналистически материал от електронни и печатни медии (или серия от материали) 
• журналистически материал от регионални и национални медии 
• един журналист може да участва с повече от един материал 

3. Най-добро управление на защитена природна територия 
Критерии: 
• популяризиране и създаване на положителен имидж на управляваната територия 
• създаване на атрактивни обекти и възможности за привличане на повече посетители 
• запазване на управляваната територия от посегателства 
• разрешаване на значим за защитената територия проблем 
Кой може да бъде номиниран? 
• държавни институции, местни власти, НПО, които управляват защитена територия 


4. Награда за дарение/дарител в областта на биоразнообразието 
Критерии: 
• нужно е по подходящ начин да бъде показано дарението, свързано с биоразнообразието (документи, снимки, публикации и др.) 
Кой може да бъде номиниран? 
• Фирми, организации, граждани, които са направили дарение 

5. Доброволец за природата 

Критерии: 
• Да има принос в опазването или популяризирането на биоразнообразието; 
• Да е участвал в различни акции за опазване на природата; 
• Да е помагал в текущи дейности на организации или институции, работещи за опазване на биоразнообразието; 

Кой може да бъде номиниран? 
• Всеки български гражданин без значение от неговата възраст, пол и образование. 

6. Награда за цялостен принос за опазване на българската природа 

Критерии: 
• Човек / институция / организация с доказан принос към опазване на биоразнообразието; 
• Всички приложени материали (документи, снимки, подписка, публикации и др.), които доказват приносът ще бъдат от полза. 

Кой може да бъде номиниран? 
• учени, общественици, граждани, организации, институции 

Номинациите трябва да са свързани с периода 22 май 2009 – 22 май 2010 г., времето, когато според нас изтича една година на биоразнообразието. Очакваме вашите предложения до 31 юли 2010 г. 18.00 ч. на e-mail: awards@biodiversity.bg или по пощата на адрес: София 1233, кв. Банишора, бл.54, вх. Д, ет.2 «За Годишните награди за биоразнообразие». По-голяма тежест ще имат номинации, придружени с кратка обосновка.