Условия за участите, критерии

Годишни награди 2007

За втора поредна година БФБ ще раздаде Годишните награди за опазване на биоразнообразието. Идеята е да се отличат най-ярките постижения в България, както и да се даде гласност на добрите практики, свързани с опазването на природата.
Желанието ни е да бъдат поощрявани граждани, неправителствени организации и медии да опазват или да популяризират българската природа, а също така и да бъдат поощрявани институциите, изпълняващи съвестно задълженията си по Закона за защитените територии и Закона за биоразнообразието, въпреки оказвания върху тях натиск.
Тази година предлагаме някои промени в категориите, за да отговорим на променената ситуация в страната и да провокираме обществен интерес и в по-различни области. Номинацията за цялостен принос ще се дава веднъж на 5 години, но предлагаме 2 нови категории. Жури от експерти и личности от различни области ще определи носителите на наградите за Биоразнообразие. Наградите, които представляват символичен „Зелен пояс”, както досега ще бъдат раздадени през септември.

Карегории и критерии

Всички граждани, журналисти, неправителствени организации и институции имат възможност да предложат своите номинации в следните категории:

1. Най-успешна кампания (акция/дейност), свързана с опазване на биоразнообразието

Критерии:
• обществена значимост
• ефект от кампанията (акцията/дейността)
• отзвук от кампанията (акцията/дейността) – изпълнение на поставените цели, провокиране на обществен дебат, отговори от заинтересовани страни, отразяване от медиите и др.
Кой може да бъде номиниран?
• цяла кампания, отделна акция или дейност 
• кампания (акция/дейност), която е реализирана от неправителствена организация, местна власт, държавна институция или отделни граждани
• кампания (акция/дейност), която е реализирана от повече от една организация/институция

2. Най-добър журналистически материал, свързан със запазване на българската дива природа
Критерии:
• значимост на публикацията 
• обективност на материала
• отзвук от публикацията (провокиране на обществен дебат по проблема, коментари, отговори от заинтересовани страни, разследвания и др.)
Кой може да бъде номиниран? 
• журналистически материал от електронни и печатни медии (или серия от материали)
• журналистически материал от регионални и национални медии
• един журналист може да участва с повече от един материал

3. Най-добро управление на защитена природна територия
Критерии: 
• популяризиране и създаване на положителен имидж на управляваната територия
• създаване на атрактивни обекти и възможности за привличане на повече посетители
• запазване на управляваната територия от посегателства
• разрешаване на значим за защитената територия проблем
Кой може да бъде номиниран?
• държавни институции, местни власти, НПО, които управляват защитена територия 

4. Награда за дарение/дарител в областта на биоразнообразието
Критерии:
• нужно е по подходящ начин да бъде показано дарението, свързано с биоразнообразието (документи, снимки, публикации и др.)
Кой може да бъде номиниран?
• Фирми, организации, граждани, които са направили дарение 

5. Награда за община с принос за опазване на биоразнообразието

Критерии: 
• популяризиране и създаване на положителен имидж за биоразнообразието и защитените територии / зони 
• създаване на атрактивни обекти и възможности за привличане на повече посетители
• запазване от посегателства на ценни територии и видове в рамките на общината 
• разрешаване на значим за общността проблем, свързан с опазване на биоразнообразието;
Кой може да бъде номиниран?
• Всяка българска община

Номинациите трябва да са свързани с периода 22 май 2006 – 22 май 2007, времето, когато според нас изтича една година на биоразнообразието (22 май е Международният ден за опазване на биоразнообразието). 
Очакваме вашите предложения до 31 юли 2007 г. 18.00 ч. на e-mail: awards@biodiversity.bg или по пощата на адрес: София 1303, кв. Банишора, бл.54, вх. Д, ет.2 «За Наградите». По-голяма тежест ще имат номинации, придружени с кратка обосновка.