За физически лица

Настана време в което всяко късче земя, което защитаваме, всеки биологичен вид изваден от червените списъци, всяка запазена гора и ценно местообитание, всичко това зависи от съвместните ни усилия!
Дори да нямате времето или физическата възможност да участвате в природозащитни акции, чрез нашият Спешен фонд за биоразнообразието, Вие може да станете защитник на българската природа онлайн - от вкъщи, от работното място и дори от чужбина!

Създаден през 2006 година, фондът отговори на нуждата от спешни дейности за решаването на „горещи” природозащитни проблеми в България. До сега, чрез него бяха подкрепени редица емблематични спасителни акции свързани с Иракли, Закона за горите и създаването на мрежата Натура 2000.
Дарявайки Вие ставате част от общност, обединена около мечтата за съхранена и дива природа, мечтата за чиста и здрава среда за всички!

Всяка стотинка от Спешния фонд за биоразнообразието ще бъде използвана отговорно и прозрачно за:
·       решаването на „горещи” природозащитни проблеми – предизвикани от човека природни бедствия, локални екологични катастрофи, непрекомерно използване на българските природни ресурси
·       създаването и опазването на защитени територии и създаване на механизми за широко обществено участие в управлението им
·       съдебни разноски, свързани с делата, които БФБ и останалите членове на Коалиция "За да остане природа в България" водят
·       закупуване на ценни природни територии, попадащи в местообитания в риск
·       опазване на консервационно значими екосистеми
·       екологично образование, адаптирано към нуждите на различните възрастови групи
·       консервационни дейности в поддържан резерват Атанасовско езеро и Натура 2000 зоната


Подкрепете Спешен фонд за биоразнообразието по някои от следните начини


Дарение чрез банков превод към следната банкова сметка (в лева)

IBAN: BG96PRCB92301016330328
BIC: PRCBBGSF
ProCredit Bank – България
титуляр: Българска Фондация Биоразнообразие


За консервационни дейности в Атанасовско езеро към следната банкова сметка (в лева)

IBAN: BG80STSA93000025975153
BIC: STSABGSF
Банка ДСК
титуляр: Българска Фондация БиоразнообразиеРедовни дарения чрез работна заплата 

Дарителството по ведомост е лесен начин да дарявате всеки месец малка сума директно от заплатата си. Сами избирате с каква сума да ни подкрепяте и тя ще се превежда от заплатата ви всеки месец директно от счетоводството на вашия работодател. По всяко време може да промените сумата и дали да продължите да дарявате.

Следвайте стъпките

Изтеглете и попълнете Съгласие за месечни дарения чрез работна заплата.

Информирайте вашия работодател, че желаете да дарявате ежемесечна сума от работната ви заплата и му представете разпечатаното и подписано от вас съгласие.

Изпратете подписаното съгласие сканирано на е-mail: bbf@biodiversity.bg  или по поща на адрес: София 1000, ул. Триадица 6, ет. 5, офис. 504, на вниманието на Румяна Иванова.

От следващия календарен месец вашия работодател ще превежда избраната от вас сума на дарение от заплата ти към Спешен фонд на Биоразнообразието.Подкрепяйте ни докато пазарувате

50% от печалбата на всички продукти в нашия онлайн магазин, отиват директно в Спешен фонд за биоразнообразието. Така, освен, че се сдобивате с качествени български продукти, помагате и за опазването на българската природа: https://shop.biodiversity.bg/