За физически лица

Настана време в което всяко късче земя, което защитаваме, всеки биологичен вид изваден от червените списъци, всяка запазена гора и ценно местообитание, всичко това зависи от съвместните ни усилия!
Затова ние от фондация Биоразнообразие създадохме „Спешен фонд“, чрез който да отговорим на нуждата от спешни действия за решаването на „горещи” природозащитни проблеми в България. Досега чрез него са подкрепени редица емблематични спасителни акции, свързани с Иракли, Закона за горите и създаването на Европейската мрежа Натура 2000, водене на важни съдебни дела за Пирин, Странджа и др.

Дори да нямате времето или физическата възможност да участвате в природозащитни акции, чрез нашият Спешен фонд за биоразнообразието, вие може да станете защитник на българската природа онлайн - от вкъщи, от работното място и дори от чужбина!

Дарявайки вие ставате част от общност, обединена около мечтата за съхранена и дива природа, мечтата за чиста и здрава среда за всички!


Средствата от Спешния фонд за биоразнообразието се използват отговорно и прозрачно за:
 • решаването на „горещи” природозащитни проблеми - предизвикани от човека бедствия като пожари, наводнения и др., локални екологични катастрофи, непрекомерно използване на природните ресурси;
 • опазването на защитени територии и създаване на механизми за широко обществено участие в управлението им;
 • съдебни разноски, свързани с делата, които БФБ води;
 • закупуване на ценни природни територии, в които попадат местообитания в риск;
 • опазване на консервационно значими екосистеми;
 • екологично образование, адаптирано към нуждите на различните възрастови групи;
 • природозащитни дейности в поддържан резерват Атанасовско езеро и Натура 2000 зоната.

Подкрепете Спешен фонд за биоразнообразието по някои от следните начини:

Дарение чрез банков превод към следната банкова сметка (в лева)
IBAN: BG96PRCB92301016330328
BIC: PRCBBGSF
ProCredit Bank – България
титуляр: Българска Фондация Биоразнообразие

За консервационни дейности в Атанасовско езеро към следната банкова сметка (в лева)
IBAN: BG80STSA93000025975153
BIC: STSABGSF
Банка ДСК
титуляр: Българска Фондация Биоразнообразие

ePay
Чрез дебитна/кредитна карта или от наличност в микросметката.

PayPal
Чрез дебитна/кредитна карта или от наличност в микросметката.


На каса на EasyPay:
Получател на превода: БФБ
Клиентски номер (КИН): 5559473438
Основание: Спешен фонд за биоразнообразието
 
Редовни дарения чрез работна заплата 
Дарителството по ведомост е лесен начин да дарявате всеки месец малка сума от заплатата си. Сами избирате с каква сума да ни подкрепяте и тя ще се превежда от заплатата ви всеки месец директно от счетоводството на вашия работодател. По всяко време може да промените сумата и дали да продължите да дарявате.

Следвайте стъпките:
 1. Изтеглете и попълнете Съгласие за месечни дарения чрез работна заплата.
 2. Информирайте вашия работодател, че желаете да дарявате ежемесечна сума от работната ви заплата и му представете разпечатаното и подписано от вас съгласие.
 3. Изпратете подписаното съгласие сканирано на е-mail: bbf@biodiversity.bg  или по поща на адрес: София 1000, ул. Триадица 6, ет. 5, офис. 504, на вниманието на Румяна Иванова.
 4. От следващия календарен месец вашия работодател ще превежда избраната от вас сума за дарение към Спешен фонд за биоразнообразието.

Подкрепяйте ни докато пазарувате
50% от печалбата на всички продукти в нашия онлайн магазин отиват директно в Спешен фонд за биоразнообразието. Така, освен, че се сдобивате с качествени български продукти, помагате и за опазването на българската природа: https://shop.biodiversity.bg/