За ученици

В момента нямаме актуални дейности за ученици. Очакваме предложения от училища за съвместни инициативи на: bbf@biodiversity.bg

Екосъстезание Осоговска планина – опазване и биоразнообразие

В училищата от района на община Кюстендил и община Невестино се проведе първото по рода си екологично състезание за Осогово. То е организирано от Българска Фондация Биоразнообразие в тясно сътрудничество с учителите от района и е наречено “Осоговска планина – опазване и биоразнообразие”. Ученическото състезание е част от проект “Осогово в Зеления пояс” и има за цел да засили интереса и познанията на децата от района към биоразнообразието на Осоговска планина и възможностите и начините за неговото опазване. Повече за планината Осогово, за видовете защитени територии, за биологичното разнообразие и неговото опазване може да научите от специално разработеното Ръководство за самоподготовка, което може да изтеглите оттук.
Осоговска планина – опазване и биоразнообразие 4 Mb (pdf) свали

Състезание Натура 2000

Българска Фондация Биоразнообразие организира състезания Натура 2000 през 2006, 2007 и 2009-та година в различни райони на България – областите Смолян, Бургас, Хасково и Кърджали, Пазарджик, Пловдив и Благоевград. Целта на състезанията е да се стимулира интереса на учениците от 7 до 12 клас към защитените територии и видове на местно ниво, популяризиране на международните ангажименти, поети от България за опазването им, както и изграждане на природозащитната култура на учениците. В помощ на учениците издадохме учебни помагала за самоподготовка. Всички участници получиха многожество полезни знания за Натура 2000 и награди – грамоти, книги, фланелки, шапки, значки и други информационни материали. 
 
Учебно помагало за самоподготовка - обща част 1 Mb (pdf) свали
Учебно помагало за самоподготовка - Пловдив 4 Mb (pdf) свали
Учебно помагало за самоподготовка - Бургас 5 Mb (pdf) свали
Учебно помагало за самоподготовка - Благоевград 3 Mb (pdf) свали
Учебно помагало за самоподготовка - Пазарджик 5 Mb (pdf) свали

Конкурс за Странджа и резерватите

През октомври и ноември 2005 година в Бургаска област се проведе конкурс за рисунка и словесно творчество на тема: "Дивната природа на Странджа". Организаторите на конкурса бяха БФБ, Дирекция на Природен парк "Странджа" и РИОСВ Бургас. Участваха 196 ученика с 220 произведения - рисунки, есета, стихотворения. Откъси от наградените предложения за словесно творчество бяха включени в календара ни за 2006-та година.