Саблеклюн

Заплахи и лимитиращи фактори

Заплахи и лимитиращи фактори
Основните заплахи за саблеклюна:
  • загуба на местообитания;
  • нарушаване на водния режим на влажните зони;
  • туризъм и безпокойство;
  • лов и бракониерство;
  • климатичните промени;
Саблеклюнът е защитен вид, застрашен от изчезване. Животът му е свързан с влажните зони и затова неговото оцеляване зависи от доброто състояние на местата, в които се среща. Лагуната Атанасовско езеро е сред най-важните места за вида.

А знаете ли какво означава „лагуна“? Лагуните са плитки водни басейни, които се образуват по крайбрежието, много близо до морето и понякога в тях навлиза солена вода от морето. В Атанасовско езеро даже се добива сол. Това става, като се правят множество канали и диги, които помагат водата да минава от едно място в друго, постепенно да се изпарява става все по-солена. Саблеклюните гнездят точно върху тези диги, като снасят яйцата си директно върху земята. Това ги прави много уязвими – яйцата и новоизлюпените птиченца трябва да се пазят от кучета и други хищници, както и от заливане с вода. Затова ние от БФБ изпълняваме консервационни проекти за езерото за ремонтиране на дигите и каналите и правилното управление на водите в лагуната.