Новини

Заседание на УС на БФБ на 15 април 2010 г

09.03.2010 г.

Теми

 

Приложени документи

0. Избор на председателстващ срещата

 

 

1. Представяне и приемане на Отчет за дейността на БФБ през 2009 г.
 
Отчет за дейността
2. Представяне и приемане на Финансов отчет за 2009 г.
 
Финансов отчет
3. Представяне и приемане на оперативен план и бюджет 2010
 

Оперативен план 2010

Бюджет 2010

 

3. Дискусия на членовете на Борда с представителите на Изпълнителното Бюро за новата управленска структура

 

 

Обяд

 

4. Взимане на решение на Изпълнително Бюро и Изпълнителен директор на БФБ
 
 
5. Дискутиране на предложения за нови членове на Борда
 
CV 

6.  Представяне и приемане на вътрешни правила

 

Вътрешни правила

Дата за следваща среща на Борда, Теми, Председателстващ