Най-успешна кампания (акция, дейност), свързана с опазване на биоразнообразието

Зелени Калкани, организирана от 140 идеи, СДП Балкани, БДЗП, Фондация „За Оборище“

Зелени Калкани, организирана от 140 идеи, СДП Балкани, БДЗП, Фондация „За Оборище“
Проект „Зелени калкани“ отправя достъпни екологични послания за опазване на биоразнообразието чрез графити изкуството в градска среда. Местата, които са избрани за изрисуване са училищата, идеално място да се постави произведение на изкуството, което провокира мисли относно запазването на биоразнообразието и средата, в която живеем. Организаторите на проекта вярват, че трябва да се говори открито за въздействието на човешките дейности върху природата и проблемът да не се неглижира в обществото. За едно лято 4-ма графити-художници посетиха 5 региона на България, като преобразиха и изрисуваха 5 училищни калкана на екологична тематика.

Всяко едно художествено произведение е свързано с екологични теми, обвързани с регионалните особености на петте града: София, Враца, Русе, Бургас и Благоевград. На 17 март 2016 се състоя и екофорум „Зелени калкани“, на който представители на неправителствени организации, артисти, еколози и журналисти обсъдиха възможностите за междусекторни сътрудничества между съвременното изкуство, екологията и образованието; ролята на градската среда в съвременната екосистема; и формирането на гражданско съзнание и екологична чувствителност като път към по-„здрав” свят и красива природа. Като част от кампанията беше създаден и филм, който проследява процеса по преобразяването на 5-те училищни стени с екологични графити.

Проект „Зелени калкани“ се изпълнява от Фондация „За Оборище“ и графити артистите от 140ideas в партньорство със Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, БДЗП и Норвежкия институт за изследване на дивата природа (NINA).

За повече информация:
Сайт на кампанията „Зелени калкани“
Късометражен филм „Зелени калкани“
Фейсбук страница „Зелени калкани