News

ECOnsensus - the challenges for the business and environmental NGOs

03/10/2009
Целта на срещата е да се запознаем и да обсъдим бариерите между НПО и бизнеса. Често се твърди за нас, че целим да спрем икономическото развитие, за нас пък бизнесите са все лоши и черни. Бихме искали с тази среща да отворим диалога между двете страни, икономиката и природата са свързани и трябва да намерим начин да ги съвместяваме. От друга страна напоследък е много модерно да си "еко", което се изразява често единствено в зелен ПР на фирмите и в безполезни техни еднократни кампании. Готови сме на открит диалог, надявам се да се учим взаимно, но възнамеряваме да си казваме истината в очите: не сме готови да правим компромиси и да съдействаме на фирми с неясен капитал или с доказано негативно въздействие върху природата. Важно е фирмата първо да се огледа за щетите, които нанася със собствения си бизнес и да се опита да ги намали. За това ние можем да помогнем.

Програмата включва презентации на фондация „Помощ за благотворителността в България”, на коалиция „За да остане природа в България” и на бизнес практиките на големи компании.

Ще бъдат проведени работни дискусии за екологична отговорност на бизнеса, обвързването на кампаниите за опазване на околна среда с репутацията, продажбите и персонала, бариерите пред сътрудничеството между неправителствените организации и бизнеса, проблемите с публичността на съвместните кампании и принципите на взаимодействие между бизнеса и природозащитните организации.

На семинара ще присъстват неправителствени организации, представители на ПР агенции и ПР директори на компании. Събитието ще бъде открито от Мария Гергова, президент на IPRA за 2009 г. и евродепутатът Николай Младенов.

Теми на срещата

Какво означава екологична отговорност на бизнеса?
Обвързване на кампаниите за опазване на околната среда с репутацията, продажбите и отношението на персонала – ползи и негативи;
Бариери пред сътрудничеството между НПО и бизнеса;
Проблеми с публичността на съвместните кампании;
Принципи на взаимодействие между бизнеса и природозащитните организации.

Говорители

Мария Гергова, президент на IPRA
Николай Младенов, депутат от европейския парламент, ЕНП-ЕД/ГЕРБ
Любомир Попйорданов, изпълнителен директор, Одисея Ин
Петя Попова, PR мениджър на Globul
Ина Бали, координатор Корпоративна социална отговорност и околна среда, Тойота Балканс
Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация "Помощ за благотворителността в България”
Росен Василев, изпълнителен директор на Българска фондация Биоразнообразие, коалиция "За да остане природа в България"

Модератор: Деница Сачева, председател на IPRA- България

За контакти:
- Йорданка Динева, Българска фондация Биоразнообразие, 0896/79 89 02
- Константин Иванов, WWF, 02/950 50 40, 0884 514 636